top of page

Beweegloket / RSB-tool

supports this project

Kinetic Analysis ontwikkelde het Fitloket op verzoek van diverse gemeentes om beweegcoaches en beweegconsulenten te ondersteunen. Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB) is een interventie die inzet op sport- en beweegstimulering in revalidatie-instellingen zowel tijdens de revalidatiebehandeling als gedurende de eerste 3 maanden in de thuissituatie. Een uitgebreid alternatief voor de RSB-tool is beschikbaar gekomen nadat deze in 2022 offline ging.

Dans optreden
Het Beweegloket voor Revalidatie, Beweegaanbieders en Gemeenten?

Sport- en beweegconsulenten kunnen inwoners helpen het juiste sport of beweegaanbod te kiezen. Sport en bewegen wordt integraal onderdeel van de revalidatiebehandeling, onder andere door het opnemen van individuele sport- en beweegdoelen in het behandelplan en het inrichten van een interne doorverwijsstructuur. De sport- en beweegconsulent geeft revalidanten persoonlijk advies op maat ten aanzien van bewegen en verzorgt een warme overdacht naar lokaal sport- en beweegaanbod. Na ontslag ontvangt de (ex)revalidant 2-4 (telefonische) counseling gesprekken met de sport- en beweegconsulent gericht op het duurzaam en zelfstandig volhouden van het sport- en beweeggedrag in de thuissituatie.

Revalidatie, Sport en Bewegen wordt uitgevoerd door revalidatiecentra alsook ziekenhuizen met een revalidatie afdeling (tweede en derdelijns gezondheidszorg). Vanuit de revalidatie wordt de verbinding gelegd naar het lokale sport- en beweegaanbod. Samenwerking vindt plaats met sport- en beweegaanbieders en gemeenten.

Impact en Ondersteuning met het Beweegloket 

 Het monitoren van zorgconsumpstie past in het bredere beleid voor de juiste zorg op de juiste plek. Deelnemers ontwikkelen tijdens revalidatie een actieve leefstijl en behouden deze op de lange termijn. Daarbij kan men ondersteuning bieden bij beperkingen bijvoorbeeld door een sporthulpmiddel te faciliteren of eventuele vergoeding of korting door middel van een Wmo-melding. Het beweegloket is ontwikkeld als de ideale administratietool voor gemeenten om volledig anoniem inzicht te krijgen welke uitgaven per regio, wijk of zorggroep worden ingezet en wat de resultaten zijn van de geboden interventies.

Project date: 2023 - ongoing

You might also be interested in these related Kinetic Analysis sports- and health-tech projects:

bottom of page